Liderzy Biznesu - Koło Naukowe Uniwersytetu Rzeszowkiego

Aktualności

Podsumowanie II konferencji "Badanie naukowe z perspektywy studenta”.

15-04-2016

       

     Dnia 14 kwietnia 2016 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się II edycja studenckiej konferencji naukowej pt. Badania naukowe z perspektywy studenta, zorganizowana przez Koło Naukowe Liderzy Biznesu.

            Podczas konferencji zostały zaprezentowane rezultaty projektów badawczych realizowanych przez wybrane Sekcje Koła Naukowego Liderzy Biznesu. W wydarzeniu uczestniczyli studenci oraz pracownicy naukowi Wydziału Ekonomii.

            Pierwsza prezentacja pt. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Pratt & Whitney Rzeszów S.A. została wygłoszona przez Angelikę Tęczar oraz Klaudię Wołoszyn. Studentki analizowały kondycję finansową spółki w oparciu o analizę wskaźnikową.

            W drugim wystąpieniu pt. Próba weryfikacji skuteczności predykcji wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej i logitowej, Aleksandra Szałaj wraz z Joanną Wnęk zaprezentowały wyniki badania jakie uzyskano dzięki pomiarowi kondycji finansowej badanych spółek modelami dyskryminacyjnymi oraz logitowymi.

Powyższe wystąpienia zostały zrealizowane pod kierownictwem dra Wojciecha Lichoty w ramach Sekcji Analizy Finansowej KNLB.

            Trzecie wystąpienie pt. Motywy wyboru kierunku ekonomia w opinii studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego należało do Justyny Olak i Michała Zybury. Podczas prezentacji prelegenci przedstawili wyniki badań, których celem było m.in. uzyskanie informacji na temat czynników decydujących o wyborze kierunku Ekonomia wśród studentów I stopnia oraz poziomu satysfakcji z możliwości kształcenia w zależności od roku studiów.

            Czwarta prezentacja została wygłoszona przez Dorotę Ziobro i Karolinę Wołowiec, a tematem wystąpienia prelegentek była Statystyczna kontrola jakości w aspekcie zarządzania jakością. Studentki omówiły genezę kontroli jakości, głównych przedstawicieli metody, wymagające zarządzania jakością, rodzaje kart kontrolnych oraz ideę karty kontrolnej W.A. Shewharta.

Powyższe dwa wystąpienia zostały przygotowane pod kierownictwem dr Barbary Fury w ramach Sekcji Ekonomicznych Zastosowań Matematyki KNLB.

            Piąte wystąpienie pt. Istota mediów społecznościowych i ich wpływ na kreowanie wizerunku marki zostało wygłoszone przez Annę Głowacz i Annę Zając. Podczas prezentacji  zdefiniowane zostały media społecznościowe jako narzędzie do komunikacji z klientem i budowania pozycji marki. Przedstawione zostały przykłady kreowania wizerunku firmy m.in. na facebooku.

Powyższa prezentacja została przygotowana w ramach Sekcji Marketingu KNLB, której opiekunem jest dr Grzegorz Hajduk.

            Szósta prezentacja pt. Ekonomia behawioralna w polityce rozwojowej. została wygłoszona przez Dawida Brudka. Przedstawił on założenia ekonomii behawioralnej, jej głównych reprezentantów oraz  wybrane zagadnienia z tejże dziedziny wraz z niezwykle ciekawymi przykładami, tzn. efekt posiadania, framing i opcję domyślną.

Wystąpienie to zostało przygotowane w ramach Sekcji Ekonomii Behawioralnej KNLB, której opiekunem jest mgr Jakub Bartak.

            Konferencja była ważnym wydarzeniem naukowym, pozwalającym na zdobycie i upowszechnienie wiedzy z dziedzin analizy finansowej, ekonomicznych zastosowań matematyki, marketingu i ekonomii behawioralnej. Ponadto studenci uzyskali wiedzę na temat przeprowadzania badań naukowych i zaznajomili się z projektami realizowanymi przez Koło Naukowe Liderzy Biznesu.

powrót do listy wpisówpowrót do listy wpisów

Aktualności

15-04-2016

Podsumowanie II konferencji "Badanie naukowe z perspektywy studenta”.

Dnia 14 kwietnia 2016 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się II edycja studenckiej konferencji naukowej.
13-04-2016

Spotkanie otwarte Koła Naukowego Liderzy Biznesu

Dnia 14.04.2016r. odbędzie się spotkanie otwarte Koła Naukowego o godz. 17:00 w sali C5.
zobacz wszystkie

Wydarzenia

21-01-2015

Otwarte seminarium pt. "Strona internetowa od podstaw".

Kolejne seminarium przygotowane przez Koło Naukowe Liderzy Biznesu przy współpracy z firmą Ideo.
11-12-2014

Seminarium e-commerce

Udział w seminarium jest BEZPŁATNY! Liczba miejsc ograniczona!
zobacz wszystkie