Liderzy Biznesu - Koło Naukowe Uniwersytetu Rzeszowkiego

Aktualności

Podsumowanie konferencji pt. "Badania naukowe z perspektywy studenta".

07-01-2016

 

W dniu 17 grudnia 2015 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja naukowa pt. Badania naukowe z perspektywy studenta, zorganizowana przez Koło Naukowe Liderzy Biznesu, podczas której przedstawione zostały wyniki projektów badawczych poszczególnych Sekcji KNLB. Na wydarzenie przybyło wielu gości - pracownicy naukowi, studenci, a także goście specjalni:

- Pan Mateusz Kutrzeba - Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
- Pani Alicja Remiszewska - reprezentantka KN Aktywni Studenci działającego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wydarzenie zostało otwarte przez Prodziekana ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Ekonomii UR - dr Artura Ostromęckiego oraz Prezes KNLB - Annę Łysiak.
Po przemówieniach wprowadzających głos zabrał dr Grzegorz Hajduk - opiekun naukowy KNLB, który już do końca trwania konferencji w sposób profesjonalny czuwał nad jej planowym przebiegiem.

Harmonogram wystąpień, tematyka oraz obecni na konferencji prelegenci wraz z opiekunami Sekcji zostali zaprezentowani poniżej:

TEMAT WYSTĄPIENIA

PRELEGENCI

SEKCJA, OPIEKUNOWIE

Jak przygotować i przeprowadzić badanie ankietowe

Aleksandra Stasiewicz
Karolina Michalcewicz
Monika Furmanek

Sekcja Marketingu KNLB
opiekun:
dr Grzegorz Hajduk - Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

Umiejętności i preferencje komunikacyjne studentów

Karolina Michalcewicz

Start zawodowy absolwentów szkół wyższych w województwie podkarpackim w świetle badań empirycznych

Kamila Smolik

Sekcja Rynku Pracy i Kreowania Kariery Zawodowej KNLB
opiekun:
dr hab. Anna Barwińska-Małajowicz - Katedra Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Analiza sytuacji kobiet na podkarpackim rynku pracy

Iwona Mazurek
Karolina Michalcewicz

Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju współczesnych gospodarek - przykład Grecji i Ukrainy

Anna Bem
Justyna Dusza
Łucja Dusza

Sekcja Nauki Współpracy z Biznesem KNLB
opiekunowie:
dr inż. Małgorzata Lechwar - Katedra Makroekonomii i Stosunków Międzynarodowych
dr Władysława Jastrzębska - Katedra Mikroekonomii

Współpraca przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu

Paulina Czarnota

 

Po wystąpieniach członków KNLB, w ramach podsumowania zaprezentował się jeden z gości specjalnych - Alicja Remiszewska - studentka Uniwersytetu Szczecińskiego, która pozytywnie odwołała się do wysłuchanych prezentacji. Ponadto przedstawiła profil swojego KN Aktywni Studenci oraz jego dotychczasowe osiągnięcia.

Zakończenia spotkania dokonał również - jak w przypadku jego otwarcia - Prodziekan - dr Artur Ostromęcki. Przebieg wydarzenia skłania do optymizmu, zgromadzone audytorium słuchało z zaciekawieniem każdego prelegenta. Można stwierdzić, iż konferencja była ważnym wydarzeniem naukowym, pozwalającym na zdobycie i upowszechnienie wiedzy z dziedzin marketingu, rynku pracy, czy makroekonomii. Ponadto wielu studentów uzyskało praktyczną wiedzę na temat przeprowadzania badań naukowych oraz wyraziła chęć ich podjęcia. W powszechnej opinii wydarzenie zakończyło się sukcesem, co rodzi potrzebę kontynuacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

powrót do listy wpisówpowrót do listy wpisów

Aktualności

15-04-2016

Podsumowanie II konferencji "Badanie naukowe z perspektywy studenta”.

Dnia 14 kwietnia 2016 roku na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się II edycja studenckiej konferencji naukowej.
13-04-2016

Spotkanie otwarte Koła Naukowego Liderzy Biznesu

Dnia 14.04.2016r. odbędzie się spotkanie otwarte Koła Naukowego o godz. 17:00 w sali C5.
zobacz wszystkie

Wydarzenia

21-01-2015

Otwarte seminarium pt. "Strona internetowa od podstaw".

Kolejne seminarium przygotowane przez Koło Naukowe Liderzy Biznesu przy współpracy z firmą Ideo.
11-12-2014

Seminarium e-commerce

Udział w seminarium jest BEZPŁATNY! Liczba miejsc ograniczona!
zobacz wszystkie